Değirmen ve eleme sistemleri hububatların hasatından sonra gördüğü ilk işlemleri ifade eden sistemlerdir. Değirmen sistemleri, kırma ve tavlama gibi sistemleri ifade eder. Eleme sistemleri ise hububatlardan istenmeyen yabancı maddeleri ve/veya belirli boyutun altındaki ürünleri alma sistemleridir.