Hammadde ve mamûllerin taşınması geçmişten günümüze üretim zincirinin en kilit aşamalarından birisidir. Bu aşamalar için çeşitli cihazlar geliştirilmiş olup EMAMAKSAN bunların hemen hemen tamamını istenilen özelliklerde üretebilme kabiliyetine sahiptir.