Dökme yüklerin taşınmasında bunker silo gibi yardımcı cihazlar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu cihazlar yükleme boşaltma operasyonlarında etkisi yüksek cihazlardır. Geniş haznesinde bulunan ızgara ile ön eleme sağlar. Bunkerler her ne kadar basit görülse de tasarım aşamasında yapılan hatalar üretim hatlarında ciddi sıkıntılar ve maliyet kayıplarına yol açmaktadır. Özellikle ürüne göre tasarlanmamış bunker açıları ürünün geçişini zorlaştırarak ya da hızını fazla artırarak deforme olmasına sebep olur.

Firma bünyemizde akıllı bunker sistemleri de dahil olmak üzere ürüne-ihtiyaca yönelik bunker tasarımı ve imalatı yapılmaktadır.